17 มีนาคม 2562 วันนี้ฝุ่นจิ๋วกทม.กลับมาเกินมาตรฐาน 2 พื้นที่

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c8dbb53e3f8e4037b8e9225

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ   ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  ตรวจวัดได้ 22-62  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 พื้นที่ คือ

1. เขตวังทองหลาง ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซอยลาดพร้าว 95  มีค่าเท่ากับ 55 มคก./ลบ.ม.

2. เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด : มีค่าเท่ากับ 62 มคก./ลบ.ม.           

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี-ปานกลาง มีบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คำแนะนำในการปฏิบัติตน สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนประชาชนในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น   ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่. -สำนักข่าวไทย